Jak zateplit podlahu

jak zateplit podlahuTeplo domova. Pod tímto souslovím si představím útulný byt či dům s příjemně teplou podlahou. A proto není radno opomenout dostatečné zateplení podlahy, jelikož i podlahou vám může unikat značné množství tolik drahocených energií. Proto se podíváme na to, jak a čím můžete podlahu vašeho domu či bytu zateplit. 

Druhy podlah

Na začátek si vysvětlíme, jak podlahy dělíme. Toto je důležité, protože každý izolační materiál je určený pro jiný druh podlahy. Podlahy dělíme na lehkou a těžkou podlahu. Lehká podlaha, někdy také nazývaná jako plovoucí, má výhodu ve své nízké hmotnosti a menšímu zatížení konstrukcí pod ní. Takže se hodí jako podlaha půdy nebo v patře. Lehká podlaha se na rozdíl od těžké obejde bez tzv.mokrých procesů a proto je jejich realizace výrazně rychlejší. Těžká podlaha, neboli betonová, jak už názvem napovídá, využívá betonu či anhydridu k zakrytí podlahové tepelné izolace, ať už podlahovému polystyrenu či minerální vatě. Těžká podlaha je díky použitým materálům vhodná v přízemí budov a zvláště pak ve více zatížených místnostech.

Zateplení lehké podlahy

zateplení podlahyJak jsme si popsali výše, lehká podlaha vyniká nízkou hmotností a můžeme ji využít jak v přízemí, tak i v patře či na půdě. Skladba lehké podlahy se liší právě podle toho, zda je umístěná v přízemí či v patře, kde je potřeba kromě úniku tepla eleminovat i kročejový hluk.

Lehká podlaha v přízemí

Nejběžnější skladba podlahy v přízemí se skládá z izolantu, tedy podlahové minerální vaty či podlahového polystyrenu a stavebních desek, nejčastěji OSB desek, QSB desek a Fermacell desek. Do běžně zatížených podlah je vhodné použít podlahový polystyren s označením EPS 100 S. Do více zatížených místností, jako je například dílna, pak polystyren EPS 150 S. Číslo v označení podlahového polystyrenu znamená jeho pevnost a proto do více zatížených podlah použijte podlahový polystyren EPS 150 S, který má větší pevnost v tlaku. Samozřejmě můžete použít i podlahovou minerální vatu. Minerální vata je proti polystyrenu dražší a spíše ji využijete v patře, kde potřebujete výrazně snížit kročejový hluk. Podlahový polystyren je levnější a také dostupnější. 

Lehká podlaha v patře

Při tvorbě podlahy v patře je potřeba dbát na správnou skladbu, únosnost a odhlučnění podlahy. Obvykle je skladba podlahy v patře následující:

  • rošt z KVH hranolů s roztečí nejčastěji 40-50 cm
  • záklop z OSB desek tloušťky 15 mm

Následně položíme tepelnou izolaci proti kročejovému hluku, nejčastěji minerální vatu Rockwool Steprock HD nebo Isover T-P. Tyto minerální vaty díky svým vlastnostem zvládnou nejen tepelně izolovat místnost, ale i zajistit izolaci proti hluku.

Zateplení těžké podlahy

Těžká podlaha je přecejen náročnější na provedení než lehká podlaha a navíc svou hmotností více zatíží konstrukci budovy, ale na druhou stranu vyniká velkou pevností a také nosností. Další nezanedbatelnou výhodou je větší schopnost izolace proti hluku.

Tepelná izolace podlahy

Jako tepelný izolant do těžké podlahy můžete použít jak podlahový polystyren, tak i minerální vatu. Do podlah v přízemí běžně zatížených bytových prostor, kde není třeba řešit izolaci proti kročejovému hluku, doporučujeme použít podlahový polystyren EPS 100 Z nebo EPS 100 S, ve více zatížených místnostech jako je dílna využijte EPS 150 S. Zmíněný polystyren EPS 150 S doporučujeme lokálně použít i v místech většího zatížení, tedy například pod těžší lednici v kuchyni, pod vanu v koupelně či případně pod krbová kamna. Pokud se jedná o podlahu v patře, je potřeba použít izolaci proti kročejového hluku. V případě podlahového polystyrenu v patře můžeme doporučit Styrofloor T4 nebo EPS T 4000, z minerálních vat pak například Isover N nebo Rockwool Steprock ND. Také doporučujeme aplikovat okrajové pásky jako například Isover N/PP. Ty jsou nutné k zabránění přenosu kročejového hluku do svislých zdí. Pokud bychom tyto pásky nepoužili, hluk by se z podlah přenášel do svislých stěn a těmi dále do celé konstrukce domu.